บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด"

บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการไนท์คลับ บาร์ สถานบันเทิง คาบาเร่ อะโกโก้ และการแสดงโชว์ต่างๆทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด


20/173 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/173 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด

ได้แก่ 0205558001044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 4 พรอสเพอริตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*