บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ทางการกีฬา ด้านการกีฬา สนามกอล์ฟ ฝึกสอน อบรม รวมทั้งส่งออกและนำเข้าอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด


449/10 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

449/10 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205558001168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อเมริกัน กอล์ฟ อิน(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*