บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด"

บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด


99/166 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/166 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558001231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*