บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด"

บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผิลตเครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด


123/2 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/2 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด

ได้แก่ 0205558001290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.เอส.อินโนเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*