บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด


322/123 หมู่ที่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

322/123 หมู่ที่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205558001371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเคเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*