บริษัท บางแสนสุข จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางแสนสุข จำกัด"

บริษัท บางแสนสุข จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางแสนสุข จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางแสนสุข จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด คอนโดมิเนียม ทาวเฮ้าส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางแสนสุข จำกัด


123/18 ถนนข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางแสนสุข จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/18 ถนนข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท บางแสนสุข จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางแสนสุข จำกัด

ได้แก่ 0205558001451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางแสนสุข จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางแสนสุข จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*