บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด"

บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายรถยนต์ใหม่ ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ จำหน่ายและให้บริการรถเบนซ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด


16/119 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/119 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558001460
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮาส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*