บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด


20/3 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/3 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558001508
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ เอ็ม พลาส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*