บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด


33/18 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/18 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205558001532
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อุทัยศรี072กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*