บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด"

บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์ ทั้งเก่าและใหม่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด


16/355 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/355 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0205558001699
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.โอ.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*