บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด


700/354 หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

700/354 หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205558001834
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*