บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด"

บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด


279/178 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

279/178 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด

ได้แก่ 0205558001915
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.ยู.เอฟ คอมเมอร์เชียลเทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*