บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด"

บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า จำนอง อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด


3/15 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/15 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด

ได้แก่ 0205558001931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาเจริญ คัลเลอร์ พัทยา (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*