บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับสร้างระบบไฟฟ้า ติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซม และตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด


340/95 หมู่ที่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

340/95 หมู่ที่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205558001974
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นบีเอ็น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*