บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด"

บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับบริการออกแบบ ติดตั้ง ป้ายโฆษณา ป้ายไฟทุกชนิด ตลอดจนรับออกแบบและตัดสติ๊กเกอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด


354/19 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด ตั้งอยู่ที่

354/19 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด

ได้แก่ 0205558002008
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*