บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด"

บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเขียนแบบ ผลิต ซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด


30/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ยูที แมชชีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด

ได้แก่ 0205558002032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูที แมชชีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*