บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด"

บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและค้าเครื่องสำอางค์ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด


114/89 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/89 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด

ได้แก่ 0205558002075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แอนด์ จี เอเชี่ยน คอสเมติค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*