บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด"

บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตงานโลหะตามแบบทุกประเภท รวมทั้งรับจ้างทำงานตาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด


201/16 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

201/16 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด

ได้แก่ 0205558002113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*