บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด"

บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดยประการอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด


384/224 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด ตั้งอยู่ที่

384/224 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด

ได้แก่ 0205558002148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 1413570 ออนเทริโอ อินซ์ โนวานา 420 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*