บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด"

บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด


78/56 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/56 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด

ได้แก่ 0205558002172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอโอเค อินดัสเทรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*