บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด"

บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด


183 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด ตั้งอยู่ที่

183 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด

ได้แก่ 0205558002229
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกศเมือง เค.วี. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*