บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


171/10 หมู่ที่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

171/10 หมู่ที่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205558002253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ก.วรฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*