บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด


88/352 หมู่ที่ 1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/352 หมู่ที่ 1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205558002351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเวอรี่ติงก์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*