บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด"

บริษัท แสนสุข  บูรพา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด


27/54 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/54 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด

ได้แก่ 0205558002369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสนสุข บูรพา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*