บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด"

บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า จัดทำบัตรสมาชิกเพื่อให้การบริการ ซื้อขายสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด


389/59 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

389/59 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด

ได้แก่ 0205558002377
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัทยา โกลด์ คาร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*