บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด"

บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด


108/48 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด ตั้งอยู่ที่

108/48 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด

ได้แก่ 0205558002539
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ต้นกล้าสยาม (2012) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*