บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า การขาย การซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด


28/118 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/118 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0205558002571
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทิมมี่ รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*