บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด"

บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย รถยนต์ ยานพาหนะ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด


5/22 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/22 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด

ได้แก่ 0205558002580
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรงทรัพย์ พูลทรัพย์ เจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*