บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด"

บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขึ้นรูป หล่อยางและการซ่อมสร้างยางล้อ และวัสดุประกอบทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด


121/60 หมู่ที่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด ตั้งอยู่ที่

121/60 หมู่ที่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด

ได้แก่ 0205558002644
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหโพลียูริเทน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*