บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบ รับเหมาติดตั้งอุปกรณ็์ไฟฟ้าและรับบสื่อสาร บ้าน คอนโด และโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


19/68 หมู่ที่ 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/68 หมู่ที่ 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205558002911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เค เซาท์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*