บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ยุโรป บาร์ ตลอดจนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด


17/44 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/44 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0205558002920
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมปกรณ์ ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*