บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด"

บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด


34/43 หมู่ที่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

34/43 หมู่ที่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด

ได้แก่ 0205558002962
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี บรูซ วัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*