บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,015,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบเรือชนิดต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด


167/5 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม.157 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

167/5 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม.157 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0205558003055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*