บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด"

บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด


394/105 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

394/105 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด

ได้แก่ 0205558003063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอร์โกลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*