บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด"

บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภท ซื้อ ขาย เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด


384/304 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด ตั้งอยู่ที่

384/304 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด

ได้แก่ 0205558003144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลบานอน สตาร์ คอนโด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*