บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ขุดเจาะเหมืองแร่รวมถึงสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


4/222 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/222 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205558003152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*