บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด


85/58 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/58 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205558003233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อเมริกัน กรุ๊ป จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*