บริษัท ริก เซฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริก เซฟ จำกัด"

บริษัท ริก เซฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริก เซฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริก เซฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริก เซฟ จำกัด


219/17 หมู่ที่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริก เซฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

219/17 หมู่ที่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท ริก เซฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริก เซฟ จำกัด

ได้แก่ 0205558003276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริก เซฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริก เซฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*