บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด"

บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจ้างบริหารร้านค้าสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด


37/31 หมู่ที่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/31 หมู่ที่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0205558003365
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เอส.ที มาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*