บริษัท เพลจิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพลจิโอ จำกัด"

บริษัท เพลจิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพลจิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพลจิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพลจิโอ จำกัด


340/3 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพลจิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

340/3 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เพลจิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพลจิโอ จำกัด

ได้แก่ 0205558003403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพลจิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพลจิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*