บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวางระบบ การผลิต ติดตั้ง เครื่องจักรในโรงงาน และวางระบบ ติดตั้ง ไฟฟ้าในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


121/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

121/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205558003705
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*