บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด


138/73 หมู่บ้านแกรนด์เซ็นทรัลพาร์ค หมู่ที่ 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

138/73 หมู่บ้านแกรนด์เซ็นทรัลพาร์ค หมู่ที่ 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205558003934
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคมาชิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*