บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด"

บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์โลหะ เหล็ก อุปกรณ์ช่วยในการจับยึด ติดตั้ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์ รถทุก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด


68/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

68/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0205558004311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ซัคเซส ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*