บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องสำอาง เวชสำอางทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด


1/12 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/12 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558004400
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกียรติณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*