บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด"

บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด


109/5 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/5 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205558004469
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไนน์ ซิลเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*