บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด"

บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้าน สิ่งปลุกสร้าง ห้องชุด อพาร์ทเมนท์และการอื่นๆที่เกี่ยวกับที่พักอาศั

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด


14/43 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/43 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด

ได้แก่ 0205558004621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านอยู่ดีมีสุข จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*