บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด"

บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารบ้าน สิ่งปลูกสร้างห้องชุด อพาร์ทเม้นท์และการอื่นๆที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด


14 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด

ได้แก่ 0205558004647
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อายุมั่น ขวัญยืน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*