บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด"

บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอบรมส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด


16/134 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/134 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558004663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอคทีฟ คิดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*