บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อนอุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด


8 หมู่ที่ 3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205558004744
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชมกนก คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*