บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด"

บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมทางด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด


30/70 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/70 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด

ได้แก่ 0205558004761
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แลนด์ ออฟ แฟนตาซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*